AVGC 40 Under 40 Winnners

Ankita Shrivastava
Arjun Madhavan
Anant Roongta
Anant Haldia
Abhishek Aggarwal
Arunabh Kumar
Akshay Chavan
Anish Mehta
Ankit Jain
Bejoy Arputharaj
Chirag Chopra
Deepak Bohra
Mr. Dhruti Ranjan Sahoo
Himanshu Manwani
Ishaan Arya
Indranarayan Datta
jayapalbabu
Kuriakose Saju Vaisian
Nimish Raut
Parth Shah
Raman Chopra
Rajani Thindiath
Rajeev Tamhankar
Satish Ch
Siddharth Raikar
Sohini Mitra
SREYANS S BARDIA
Mr. SUJITH SUBRAMANIYAM
Suchit Mukherjee
Swarup Deb
Sneha Ravishankar
Suraj Shinde
Sudhanshu Gupta
Sivaneswaran Sivanandy
Teja Pratap Vempati
Tejas Shirodkar
Vikas Kumar
Vaibhav Chavan
Vrushank Joshi
Jazyl Homavazir